Iki ganteng

KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA RI

(Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2010)

Kami pegawai Kementerian Agama
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa :


  • Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa

  • Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat

  • Bekerja dengan jujur, adil dan amanah

  • melaksanakan tugas dengan disiplin, professional dan inovatif

  • Setiakawan dan bertanggungjawab atas kesejahteraan korps